Panel používateľa

Pinus, Poľsko

Výstava bonsajov - Varšava, Poľsko

RNDr. Vladimír Ondejčík
Výstava bonsajov, Varšava, Poľsko
 

Výstava bonsajov,Varšava, Poľsko

Na varšarskom výstavisku počas záhradkárskej výstavy
Zieleň do žicie tvaroval
RNDr. Vladimír Ondejčík
v roku 2003 jednoduchú borovicu.

Bola to ukážka, ako sa z obyčajnej,na prvý pohľad nezaujímavej dreviny,
dá vytvarovať pekný bonsaj. 

Výstava bonsajov,Varšava, Poľsko Výstava bonsajov,Varšava, Poľsko
Výstava bonsajov,Varšava, Poľsko Výstava bonsajov,Varšava, Poľsko
Výstava bonsajov,Varšava, Poľsko Výstava bonsajov,Varšava, Poľsko

© BONSAI CENTRUM NITRA, Slovakia

Prihlásenie