Panel používateľa

Pinus, Bonsai Slovakia

RNDr. Vladimír Ondejčík - Bonsai Slovakia 2003, Nitra

RNDr. Vladimír Ondejčík - Bonsai Slovakia 2003, Nitra

Tvarovanie RNDr. Vladimír Ondejčík - Pinus Thunbergii - Bonsai Slovakia 2003

RNDr. Vladimír Ondejčík tvaroval
borovicu Pinus thunbergii ...

Tvarovanie RNDr. Vladimír Ondejčík - Pinus Thunbergii - Bonsai Slovakia 2003

... na medzinárodnej výstave
Bonsai Slovakia 2003 v Nitre.

Tvarovanie RNDr. Vladimír Ondejčík - Pinus Thunbergii - Bonsai Slovakia 2003 Tvarovanie RNDr. Vladimír Ondejčík - Pinus Thunbergii - Bonsai Slovakia 2003
Tvarovanie RNDr. Vladimír Ondejčík - Pinus Thunbergii - Bonsai Slovakia 2003
Výsledok ukážky tvarovania ...

Tvarovanie RNDr. Vladimír Ondejčík - Pinus Thunbergii - Bonsai Slovakia 2003
... a vytvarovaná borovica - r. 2003

Tvarovanie RNDr. Vladimír Ondejčík - Pinus Thunbergii - Bonsai Slovakia 2003
r. 2005 - borovica v japonskom pavilónku v expozícii výstavy
Bonsai Slovakia 2005
Tvarovanie RNDr. Vladimír Ondejčík - Pinus Thunbergii - Bonsai Slovakia 2003
r. 2007 - borovica získala ocenenie Strom roka 2007 na výstave
Bonsai Slovakia 2007

r. 2007 - borovica získala ocenenie Strom roka 2007 na výstave Bonsai Slovakia 2007

 Borovica bola v roku 2006 zaradená do veľkej viacjazyčnej knihy
A collection of World Gold Award Bonsai vydanej v Číne.

Prihlásenie