BONSAI SLOVAKIA®

International Bonsai, Suiseki & Tea Festival
Nitra

SLOVAK REPUBLIC

International Bonsai, Suiseki and Tea Exhibition Bonsai Slovakia in Nitra
HOME

English

BONSAI SLOVAKIA
2010

BONSAI SLOVAKIA 2009

BONSAI SLOVAKIA 2008

BONSAI SLOVAKIA
2007

BONSAI SLOVAKIA
2006

BONSAI SLOVAKIA
2005

BONSAI SLOVAKIA
2004

BONSAI SLOVAKIA
2003

BONSAI SLOVAKIA
2002

BONSAI SLOVAKIA
2001

BONSAI SLOVAKIA
2000

BONSAI SLOVAKIA
1999

BONSAI SLOVAKIA
1998

BONSAI SLOVAKIA
1997

Alena and Vladimír Ondejčík, Contact
KONTAKT

Magazín Bonsaj a čaj - Bonsai and Tea Magazine - Nitra, Slovakia
Magazine
BONSAI & TEA

Photogalery - Bonsai centrum Nitra, Slovakia
www.
bonsai-centrum.sk

BONSAI  SCHOOL
Nitrianska bonsajová škola - Bonsai School Nitra, Slovakia

BONSAJOVÁ
ŠKOLA

Willi Benz - Kusamono, Bonsaje z tráv a divých bylín
Willi Benz:
KUSAMONO

E-mailové noviny Slovenskej bonsajovej asociácie
E-MAIL NEWS Slovenská
bonsajová asociácia

BONSAI SLOVAKIA 2007
SCHEDULE OF EVENT
PROGRAM VÝSTAVY

Bonsai Slovakia 2006 - publikum
Programme is free of charge!

DAY OF MORNING BREEZE 
THURSDAY ...... 2007, April 12  

DEŇ JARNÉHO VÁNKU
ŠTVRTOK ...... 12. apríl 2007  

10,00  Ceremonious Opening
  with Indonesian Dancers 

11,30  Alternative Bonsai Art
- Bonsai Carving from vegetable          

13,30  Chinese Tea Ceremony 
- Tea House of Good People 

14,00  Bonsai Demonstration
- Robert Steven (Indonesia)
- Mirko Ortenzi (Italy)
- Václav Novák (Czech Rep.)
- Vladimír Ondejčík, (Slovakia)

17,00  Step by step to mastery and
  beauty of trees
- Discussion with Robert Steven

By Daytime:
- Photo Slide Show about Himalayan
  Tea (Darjeeling, Nepal)
- Darjeeling Tea Tasting

10,00  Slávnostné otvorenie výstavy  s tradičnými indonézskymi tancami 

11,30  Alternatívna bonsajová tvorba
- vyrezávanie zo zeleniny       

13,30  Čínsky čajový obrad
- Čajovňa dobrých ľudí, Nitra    

14,00  Demonštrácia tvarov. bonsajov
- Robert Steven (Indonézia)
- Mirko Ortenzi (Taliansko)
- Václav Novák, prezident ČBA 
- Vladimír Ondejčík, prezident SBA

17,00  Kroky k dokonalosti,
  alebo ako urobiť bonsaje krajšími
- diskusia s Robertom Stevenom

Počas dňa:
- Premietanie fotografií z himalájskych
  čajových plantáží Darjeeling, Nepál
- Ochutnávky čajov Darjeeling

MOONLIGHT DAY
International Ladies Day
FRIDAY ...... 2007, April 13  

VO SVITE LUNY
"Medzinárodný deň žien"
PIATOK .......... 13. apríl 2007

10,00  Lecture about Chawan Raku
- Věna Hrdličková, (Czech Republic)

 11,00  Lecture about Suiseki Art
- Chiara Padrini,  (Italy)

13,30  Chinese Tea Ceremony
  and Rare Tea Tasting
- Barbora & Alena Ondejčíková (SK) 

14,00  Bonsai Demonstration
- Patrizia Capellaro (Italy)
- Marta Pietakiewicz (Poland)
- Magda Jastrzebska (Poland)

19,00  Galaevening
- Dispense of Prestigious Prices
- Indonesian bamboo music        

By Daytime:
-Photo Slide Show about Japanese
  Tea Rooms and Gardens
- Afrodisiac Tea Tasting

Bonsai workshop:
10,30 – 14,00 - with Václav Novák

10,00  Rozprávanie o čavanoch rakú
- Věna Hrdličková, (Česko)

11,00  Rozprávanie o suiseki
- Chiara Padrini,  (Taliansko)

13,30  Čínsky čajový obrad
  a ochutnávka vzácnych čajov
- Barborka a Alena Ondejčíkové (SK)

14,00  Demonštrácia tvarov. bonsajov
- Patrizia Capellaro (Taliansko)
- Marta Pietakiewicz (Poľsko)
- Magda Jastrzebska  (Poľsko) 

19,00  Galavečer vystavovateľov
  s udeľovaním prestížnych cien
  a indonézskou bambusovou hudbou

Počas dňa:
- Premietanie fotografií z japonských
  záhrad, chrámov a čajovní
- Ochutnávky afrodiziakálnych čajov

Workshop bonsajovej tvorby:
10,30 – 14,00 - s Václavom Novákom

DAY OF SINGING BAMBOO
SATURDAY ...... 2007, April 14 

DEŇ SPIEVAJÚCICH BAMBUSOV
SOBOTA .......... 14. apríl 2007

10,00  Tea Time - All about Tea
- Tea House of Good People and
  Guests 

11,30  Lecture about  Bonsai Aestetics and Display of Bonsai and Suiseki
- Willi Benz (Nemecko)

13,00 and 14,30 Japan Tea Ceremony
- Embassy of Japan

13,30 Indonesian Dances
- Embassy of Indonesia

14,00  Main Bonsai Demonstration
- Robert Steven (Indonesia)
- Patrizia Capellaro (Italy)
- Mirko Ortenzi (Italy)

17,00  Step by step to mastery and
  beauty of trees
- Discussion with Robert Steven

20,00  Friendly Evening with Tea
  in Tea House of Good People
- Meeting of enthusiastic people

By Daytime:
- Photo Slide Show about  Tea
   Mountains and Gardens in China
- Ayurvedic Tea Tasting

10,00  Dopoludie plné čaju
- čajové rituály, ochutnávky
   rozprávania o čaji

11,30  Prednáška o estetike a umení ako vystavovať bonsaje a suiseki
- Willi Benz (Nemecko)

13,00  a 14,30 Japonský čajový obrad
- Veľvyslanectvo Japonska

13,30 Indonézske tance 
- Veľvyslanectvo Indonézie

14,00  Hlavné tvarovanie bonsajov 
- Robert Steven (Indonézia)
- Patrizia Capellaro (Taliansko)
- Mirko Ortenzi (Taliansko) 

17,00  Kroky k dokonalosti,
  alebo ako urobiť bonsaje krajšími
- diskusia s Robertom Stevenom

20,00  Priateľské posedenie pri čaji
  v Čajovni dobrých ľudí  
- Stretnutie vystavovateľov a hostí

Počas dňa:
- Premietanie fotografií z čínskych   
  hôr a čajových záhrad
- Ochutnávky ájurvédskych čajov

FRIENDSHIP´S DAY
SUNDAY ...... 2007, April 15 

DEŇ PRIATEĽSTVA
MEDZI ĽUĎMI
NEDEĽA .......... 15. apríl 2007

10,00  Talent Competition
  of Slovak Bonsai Association 2007
- qualification to EBA Contest

10,30  Indonesian Bamboo Music
- How to play Bamboo
- by Master Sam Ujo (Indonesia)     

11,30  Kusamono demo and workshop
- How to do Kusamono
- Willi Benz (Germany)
  + autographiade of Kusamono Book

13,00  Bonsai Demonstration
- Gőrgy Rácz (Hungary)
- Marek Gajda (Poland)
- Vladimir Ondejcik, jr. (Slovakia) 

16,00  End of Exhibition       

By Daytime:
- Photo Slide Show about Sri Lanka
  Tea Gardens
- Famous Herbal Teas Tasting

10,00  Súťaž talentov 2007
  Slovenskej bonsajovej asociácie
  s postupom do európskeho kola

10,30  Indonézska bambusová hudba
- Naučte sa hrať na bambusoch

- Majster Sam Ujo (Indonézia)

11,30  Kusamono vlastnými rukami
- Ako si vysadiť kusamono
- Willi Benz (Nemecko)
  + autogramiáda knižky Kusamono

13,00  Demonštrácia tvarov. bonsajov
- Gőrgy Rácz (Maďarsko)
- Marek Gajda (Poľsko)
- Vladimír Ondejčík, jr. (Slovensko)

16,00 Ukončenie výstavy

Počas dňa:
- Premietanie fotografií z čajových
  plantáží Srí Lanky
- Ochutnávky slávnych bylín sveta

+ Every day Tasting of
Ceylon Tea and Indonesian Tea

+ Každý deň ochutnávka
ceylónskych a indonézskych čajov

Bonsai Slovakia 2007 Bonsai Slovakia 2007
Bonsai Slovakia 2007 Bonsai Slovakia 2007 - Willi Benz - Kusamono

© Bonsai Slovakia ®

2 percentá z daní aby svet rozkvital a voňal čajom

Lets to be our Fans on Facebook!

Lets to be our Fans on Facebook!

Jubilee Representative English - Slovak Publication BONSAI SLOVAKIA - 10th Aniversary of the International Bonsai, Suiseki and Tea Exhibition BONSAI SLOVAKIA, Nitra, Slovakia
BONSAI SLOVAKIA
Book of  Friendship

Slovak-English

Jubilee Representative English - Slovak Publication BONSAI SLOVAKIA - 10th Aniversary of the International Bonsai, Suiseki and Tea Exhibition BONSAI SLOVAKIA, Nitra, Slovakia
BONSAI SLOVAKIA
Kniha priateľstva
na dobierku

Magazín Bonsaj a čaj, Bonsai and Tea Magazine, Slovakia
BONSAI & TEA
MAGAZINE

www.e-bonsai.sk - zásielkové stránky Bonsai centrum Nitra, Slovakia
www.e-bonsai.sk

zásielkové stránky

Čajovňa dobrých ľudí, Nitra, Slovakia - zásielkové stránky
www.e-tea.eu
zásielkové stránky

TEA HOUSE
OF GOOD PEOPLE
Čajovňa dobrých ľudí - Tea House of Good People, Nitra, Slovakia
www.
tea-centrum.sk

Articles - Bonsai and Tea Magazine, Slovakia
ČLÁNKY Z MAGAZÍNU
BONSAJ A ČAJ

CESTOVATEĽSKÉ
FOTOREPORTÁŽE
Travel - Photo Galeries - Fotogalérie Čajovňa dobrých ľudí - www.tea-centrum.sk
www.tea-centrum.sk

KONTAKT

LINKS

bonsai@e-bonsai.sk
tea@e-tea.sk